Giải pháp chuyển đổi số

  Hệ thống tối ưu hiệu suất công việc, tăng hiệu quả kinh doanh, kiểm soát chính xác chi phí, giảm chi phí nhân sự !

  bg chuyển đổi số

   Tài chính & kế toán

   Báo cáo tài chính, báo cáo dòng tiền, báo cáo hàng hoá, báo cáo chi phí.

   Đơn hàng & Đối Soát

   Danh sách đơn hàng, tình trạng đơn hàng, báo cáo chuyển hàng & địa điểm.

   Sale, Marketing & Vận Đơn

   Thêm sửa khách hàng, báo cáo chốt sale, báo cáo marketing, báo cáo vận đơn.

  Dùng thử hệ thống ngay

  điền đẩy đủ các thông tin phía dưới