•  Bão Cytokine trong COVID-19 không mới nhưng chưa cũ Bão Cytokine trong COVID-19 không mới nhưng chưa cũ

    Trong đó, bão Cytokine được nhắc đến nhiều bởi đây được coi là nguồn gốc của tất cả trong COVID-19. Nói là nguồn gốc là tất cả nhưng nó lại không phải là tất cả. Vì sao lại vậy? Khi tư vấn điều trị cho ...

    Đăng bởi: VinaPhaco lúc 07/05/2022 03:11:07